Facebook

Sözlük

correspondent

noun

Türkçe'siyazışma yapan kimse
Türnoun