Facebook

Sözlük

corresponding

adjective

Türkçe'si benzer, ilişkili
Tür adjective
Örnek Cümle
As the population increases, there is a corresponding increase in competition for resources such as food, water and space.
Nüfus arttıkça besin, su ve alan gibi kaynaklara olan yarışta da benzer bir artış vardır.