Facebook

Sözlük

cosmetic

adjective

Türkçe'si kozmetik,yüzeysel
Tür adjective
Örnek Cümle
Performing experiments on animals to increase our medical knowledge is justifiable, but using them for cosmetic products is cruel.
Tıp bilgimizi arttırmak için hayvanlar üzerinde deney yapmak savunulabilir ancak onları kozmetik ürünleri için kullanmak zalimliktir.