Facebook

Sözlük

cost-effective

adjective

Türkçe'si uygun maliyetli
Tür adjective
Örnek Cümle
When used properly, uncoated weathering steel is by far the most cost-effective material for bridges.
Düzgünce kullanıldığı zaman kaplamasız siper çeliği köprüler için kat be kat en uygun maliyetli olanıdır.