Facebook

Sözlük

cost

verb

Türkçe'simal olmak, tutmak
Türverb
Örnek Cümle
Most items of expenditure that ofter the community a new and expanded service are desirable, but their cost must be balanced against other claims on the public revenue and against the resources of government, it is much easier to make ends meet if expenditures and revenues are planned in a considerable time in advance.
Topluma yeni ve genişlemiş hizmet sunan harcama kalemlerinin çoğu istenen şeylerdir ancak bunların bedeli kamu gelirlerindeki öteki belirlemelerle ve hükümet kaynaklarıyla dengelenmelidir.

noun

Türkçe'simaliyet,ücret
Türnoun
Örnek Cümle
Prime reason for establishment of medical industry is increasing cost of medical care in developed countries.
Tıbbi sanayi kuruluşunun başlıca sebebi, gelişmiş ülkelerde tıbbi bakım maliyetini artırmaktır.