Facebook

Sözlük

cost

verb

Türkçe'si mal olmak, tutmak
Tür verb
Örnek Cümle
Globalization is not only about low cost manufacturing but has provided opportunity to the manufacturers to exploit opportunities and resources in other countries.
Küreselleşme sadece düşük maliyetli üretim değil aynı zamanda üreticilere başka ülkelerdeki fırsat ve kaynaklardan yararlanma olanakları sağlamaktadır.

noun

Türkçe'si maliyet,ücret
Tür noun
Örnek Cümle
The cost of living has gone up a great deal since last year.
Geçen yıldan bu yana hayat pahalılığı çok artmıştır.