Facebook

Sözlük

coughing

noun

Türkçe'siöksürme
Türnoun

Alternatif öneriler:

coughwhooping cough