Facebook

Sözlük

could

modal

Türkçe'si-e bilmek
Türmodal
Örnek Cümle
If you had looked into the problem right away, much of the damage could have been prevented.
Sorunla hemen ilgilenmiş olsaydın, zararın çoğu önlenmiş olurdu.