Facebook

Sözlük

could

modal

Türkçe'si-e bilmek
Türmodal
Örnek Cümle
The meeting could be put off till the director comes.
Toplantı müdür gelinceye kadar ertelenebilirdi.