Facebook

Sözlük

country

noun

Türkçe'siülke; kır, taşra
Türnoun
Örnek Cümle
The progress the country has made in reducing air and water pollution since 1970 is indisputable.
1970'ten bu yana ülkenin hava ve su kirlenmesini azaltmakta kaydettiği ilerleme tartışılmaz.