Facebook

Sözlük

couple

verb

Türkçe'sibirleştirmek, çift olmak
Türverb
Örnek Cümle
I saw a couple of the new students.
Yeni (gelen) öğrencilerden birkaçını gördüm.

noun

Türkçe'siçift, eş
Türnoun
Örnek Cümle
I saw a couple of the new students.
Yeni (gelen) öğrencilerden birkaçını gördüm.

Alternatif öneriler:

a couple ofcoupleddecouple