Facebook

Sözlük

course

noun

Türkçe'si kurs; yol, rota
Tür noun
Örnek Cümle
In the course of any chemical reaction, including the metabolic reactions of a cell, chemical bonds break, and new and different bonds may form.
Hücrenin metabolik tepkimeleri de dahil, herhangi bir kimyasal tepkime sürecinde, kimyasal bağlar kırılır ve yeni ve farklı bağlar oluşabilir.