Facebook

Sözlük

court

noun

Türkçe'si mahkeme
Tür noun
Örnek Cümle
The witnesses are to attend the court every day during the trial.
Tanıkların duruşma süresince her gün mahkemeye gitmesi gerekir.