Facebook

Sözlük

coverage

noun

Türkçe'si gazetedeki yer, yayın alanı
Tür noun
Örnek Cümle
As television coverage of the Olympics grew, so did public enthusiasm for gymnastics.
Olimpiyatların televizyonda gösterimi arttıkça, halkın jimnastiğe olan ilgisi de arttı.

Alternatif öneriler:

covercover up