Facebook

Sözlük

create

verb

Türkçe'si yaratmak
Tür verb
Örnek Cümle
Projects must create job opportunities in low-income communities.
Projeler düşük gelirli toplumlarda iş olanakları yaratmalıdır.