Facebook

Sözlük

crime

noun

Türkçe'si suç,kabahat
Tür noun
Örnek Cümle
Citing recent statistics, The President stated that, over the last decade, the crime rate in some cities of America had risen rapidly.
Başkan, son istatistiklere atıfta bulunarak, Amerika'nın bazı kentlerinde suç oranının son on yıl içinde hızla artmış olduğunu ifade etti.