Facebook

Sözlük

criminal

adjective

Türkçe'si suçlu, yasadışı
Tür adjective
Örnek Cümle
The application of ways to prevent crime and ensure criminal justice primarily involves a thorough understanding of the relationship between crime and poverty.
Suçu engelleme ve ceza adaletini garanti altına alma uygulama yöntemleri başlıca suç ve yoksulluk arasındaki ilişkinin kapsamlı anlaşılmasını içermektedir.

noun

Türkçe'si suçlu
Tür noun
Örnek Cümle
At a UN conference held in Rome in July 1998, an agreement was reached to set up a permanent international criminal court to try individuals accused of war crimes and crimes against humanity.
Temmuz 1998'de Roma'da yapılan bir BM konferansında, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla itham edilen kişileri yargılamak amacıyla bir uluslararası daimi ceza mahkemesinin kurulması için anlaşmaya varıldı.