Facebook

Sözlük

crisis

noun

Türkçe'si kriz,bunalım
Tür noun
Örnek Cümle
The economic recession and financial crisis that began in 2007 and continues even today, is one of the ghastlier financial disasters.
2007'de başlayan ve bugün bile devam eden ekonomik gerileme ve mali kriz, feci mali felaketlerden birisidir.