Facebook

Sözlük

critical

adjective

Türkçe'si kritik,hassas,önemli
Tür adjective
Örnek Cümle
Despite the critical need for more effective conservation and sustainable use, the loss of biodiversity continues.
Daha etkili koruma ve sürdürülebilir kullanıma ciddi ihtiyaca rağmen biyoçeşitlilik kaybı devam ediyor.