Facebook

Sözlük

criticism

noun

Türkçe'sieleştiri,tenkit
Türnoun
Örnek Cümle
When you need to criticise your child, your criticism will prove more effective if you choose the place and time suitably.
Çocuğunuzu eleştirmeniz gerektiğinde, yeri ve zamanı uygun seçerseniz eleştiriniz daha etkili olur.