Facebook

Sözlük

crop

verb

Türkçe'si ürün vermek; kırpmak
Tür verb

noun

Türkçe'si ürün,ekin
Tür noun
Örnek Cümle
Even though organic farmers don’t use chemical fertilisers, they build up soil fertility by working crop residues and manure into the soil.
Organik çiftçiler kimyasal gübre kullanmazlar; ancak, toprağın verimliliğini ürün artıklarını ve doğal gübreyi toprağa karıştırarak artırırlar.

Alternatif öneriler:

crop upcrop-fieldcrop-plant