Facebook

Sözlük

crucial

adjective

Türkçe'si hayati,önemli
Tür adjective
Örnek Cümle
Adolescence is a crucial period forbone development, and the requirement for calcium reaches its peak during these years.
Ergenlik, kemik gelişimi için çok önemli bir dönemdir ve bu yıllarda kalsiyum gereksinimi doruk noktasına ulaşır.