Facebook

Sözlük

crucial

adjective

Türkçe'sihayati,önemli
Türadjective
Örnek Cümle
The recruitment process is one of the most crucial and sensitive aspects in finding a job.
işe alma süreci, iş bulmada en önemli ve hassas yönlerinden birisidir.

Alternatif öneriler:

cruciallyexcruciating