Facebook

Sözlük

crude

adjective

Türkçe'si ham
Tür adjective
Örnek Cümle
This process is used for separating petrol, paraffin and engine oil from crude oil in refineries.
Bu işlem rafinerilerde benzin, parafın ve makine yağını ham petrol­den ayırmak için kullanılır.