Facebook

Sözlük

cultural

adjective

Türkçe'si kültürel
Tür adjective
Örnek Cümle
Unique because of its physical characteristics and cultural traditions, the Yucatan peninsula attracts a lot of tourists.
Fiziksel özellikleri ve kültürel gelenekleriyle eşsiz bir yer olan Yucatan yarımadası, pek çok turist çekmektedir.