Facebook

Sözlük

cultural

adjective

Türkçe'sikültürel
Türadjective
Örnek Cümle
Some historians consider the 1970s to be the beginning of a new cultural transformation in the West.
Bazı tarihçiler, 1970'leri, batıda yeni bir kültürel değişimin başlangıcı olarak düşünür.infi