Facebook

Sözlük

culture

noun

Türkçe'si kültür
Tür noun
Örnek Cümle
Most sociologists maintain that the most significant element of culture that we must learn are values, norms of conduct and social roles.
Çoğu sosyolog, öğrenmemiz gereken en önemli kültür öğelerinin değerler, davranış normları ve, toplumsal roller olduğunu ileri sürer.