Facebook

Sözlük

cup

verb

Türkçe'si kavramak
Tür verb
Örnek Cümle
The first World Cup was held in Montevideo in 1930, but the concept of such a competition had been born at a FIFA congress held in Antwerp in 1920.
İlk Dünya Kupası 1930’da Monte video’da yapıldı, ancak böyle bir yarışma kavramı, 1920’de Antwerp’te yapılan bir FIFA kongresinde doğmuştu.

noun

Türkçe'si kupa; fincan
Tür noun
Örnek Cümle
The first World Cup was played in Montevideo in 1930, but the conception of such a world-wide competition occurred ten years earlier at a FIFA congress in Antwerp.
İlk Dünya Kupası 1930 yılında Montevideo’da oynandı, ancak dünya çapında böyle bir yarışma düşüncesi onyıl öncesinde Ansver’de yapılan bir FIFA Kongresinde ortaya çıkmıştı.