Facebook

Sözlük

current

adjective

Türkçe'sişu andaki, mevcut, hali hazırdaki
Türadjective
Örnek Cümle
Most speakers at the meeting pointed out that, in recent years, some of the research projects undertaken by universities had been concerned more with current problems than with purely scientific matters.
Toplantıdaki konuşmacıların çoğu, son yıllarda üniversitelerce üstlenilen bazı araştırma projelerinin salt bilimsel konulardan çok güncel sorunlarla ilgili olduğunu belirtti.

noun

Türkçe'siakım,akıntı
Türnoun
Örnek Cümle
With day-to-day changing trends and technology, the current business companies have observed a radical change in terms of its overall growth and development.
Günden güne değişen moda ve teknolojiyle, mevcut şirketler tam kendi büyüme ve gelişmeleri açısından köklü bir değişim gözlemlemişlerdir.