Facebook

Sözlük

current

adjective

Türkçe'si şu andaki, mevcut, hali hazırdaki
Tür adjective
Örnek Cümle
An accountant may have to compare current assets with those of previous year.
Bir muhasebeci mevcut değerleri geçen yılınkilerle karşılaştırmak zorunda olabilir.

noun

Türkçe'si akım,akıntı
Tür noun
Örnek Cümle
Finding employment in current times requires hard work and dedication.
Son zamanlarda iş bulmak, sıkı çalışma ve başarılık gerektirir.