Facebook

Sözlük

current

adjective

Türkçe'si şu andaki, mevcut, hali hazırdaki
Tür adjective
Örnek Cümle
Finding employment in current times requires hard work and dedication.
Son zamanlarda iş bulmak, sıkı çalışma ve başarılık gerektirir.

noun

Türkçe'si akım,akıntı
Tür noun
Örnek Cümle
Early work in electricity that led to the discovery of the electric battery and electric current was done by a physiologist, Luigi Galvanic in the eighteenth century.
Elektrik pilinin ve elektrik akımının bulunmasını sağlayan elektrik üzerine ilk çalışmalar, 18. yüzyılda fizyolog Luigi Galvani tarafından yapılmıştır.