Facebook

Sözlük

current

adjective

Türkçe'si şu andaki, mevcut, hali hazırdaki
Tür adjective
Örnek Cümle
UBS, the Swiss investment bank, estimates that petrodollars, mostly channelled through Asia and Europe, are funding two fifths of the US current deficit.
İsviçre yatırım bankası UBS, çoğunlukla Asya ve Avrupa üzerinden kanalize edilen petrol dolarlarının, ABD carî açığının beşte ikisini finanse ettiğini tahmin etmektedir.

noun

Türkçe'si akım,akıntı
Tür noun
Örnek Cümle
Finding employment in current times requires hard work and dedication.
Son zamanlarda iş bulmak, sıkı çalışma ve başarılık gerektirir.