Facebook

Sözlük

current

adjective

Türkçe'sişu andaki, mevcut, hali hazırdaki
Türadjective
Örnek Cümle
Most speakers at the meeting pointed out that, in recent years, some of the research projects undertaken by universities had been concerned more with current problems than with purely scientific matters.
Toplantıdaki konuşmacıların çoğu, son yıllarda üniversitelerce üstlenilen bazı araştırma projelerinin salt bilimsel konulardan çok güncel sorunlarla ilgili olduğunu belirtti.

noun

Türkçe'siakım,akıntı
Türnoun
Örnek Cümle
UBS, the Swiss investment bank, estimates that petrodollars, mostly channelled through Asia and Europe, are funding two fifths of the US current deficit.
İsviçre yatırım bankası UBS, çoğunlukla Asya ve Avrupa üzerinden kanalize edilen petrol dolarlarının, ABD carî açığının beşte ikisini finanse ettiğini tahmin etmektedir.