Facebook

Sözlük

current

adjective

Türkçe'si şu andaki, mevcut, hali hazırdaki
Tür adjective
Örnek Cümle
Borrowing by the treasury takes place when current revenue receipts are inadequate to maintain a treasury cash balance and not large enough to meet current payments.
Hazine yoluyla borç alma, mevcut gelir getirisi hazinenin nakit dengesinin sürdürmede yetersiz olduğu ve mevcut ödemeleri karşılayamayacak kadar büyük olmadığı zaman ortaya çıkar.

noun

Türkçe'si akım,akıntı
Tür noun
Örnek Cümle
Finding employment in current times requires hard work and dedication.
Son zamanlarda iş bulmak, sıkı çalışma ve başarılık gerektirir.