Facebook

Sözlük

cut off

phrasal verb

Türkçe'si kesmek, kapatmak, durdurmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
He can't have paid his bill because they have cut off his electricity.
Faturayı ödemiş olamaz, çünkü elektriğini kestiler.