Facebook

Sözlük

cut

verb

Türkçe'si kesmek,azaltmak
Tür verb
Örnek Cümle
When too many trees are cut or destroyed, a very important element is taken from nature.
Çok fazla ağaç kesildiğinde yada zarar verildiğinde, doğadan çok önemli bir unsur alınır.

noun

Türkçe'si kesik, kesinti
Tür noun
Örnek Cümle
Marks on the teeth of our early ancestors might indicate that they often used their mouths as a sort of third hand to grip or cut things.
İlk atalarımızın dişlerinin üzerindeki izler, ağızlarını bir şeyleri tutmak veya kesmek için bir tür üçüncü el olarak sık sık kullandıklarına işaret edebilir.