Facebook

Sözlük

cut

verb

Türkçe'sikesmek,azaltmak
Türverb
Örnek Cümle
He can't have paid his bill because they have cut off his electricity.
Faturayı ödemiş olamaz, çünkü elektriğini kestiler.

noun

Türkçe'sikesik,kesinti
Türnoun
Örnek Cümle
In his opening address at the annual conference, the chairman stressed the need to cut down on expenditure.
Başkan yıllık toplantıyı açış konuşmasında harcamalarda kesinti yapılması gereğini vurguladı.