Facebook

Sözlük

cut

verb

Türkçe'si kesmek,azaltmak
Tür verb
Örnek Cümle
He can't have paid his bill because they have cut off his electricity.
Faturayı ödemiş olamaz, çünkü elektriğini kestiler.

noun

Türkçe'si kesik, kesinti
Tür noun
Örnek Cümle
Humans have cut down trees for thousands of years, yet concern about deforestation is fairly recent.
İnsanlar binlerce yıldır ağaçları kesiyorlar ama ormansızlaştırmayla ilgili endişeler oldukça yeni.