Facebook

Sözlük

daily

adjective

Türkçe'sigünlük
Türadjective
Örnek Cümle
Relationships are fundamental human interactions that exist on a daily basis, the results of which impact hugely upon how we feel about our lives and ourselves.
İlişkiler, günlük bazda var olan, sonuçlarının yaşamımız ve kendimizle ilgili nasıl hissettiğimiz üzerine büyük ölçüde etkisi olan temel insan etkileşimleridir.

adverb

Türkçe'sigünlük olarak, hergün
Türadverb
Örnek Cümle
With the heavy increase in the number of aquatic facilities and equipment, both public and private, safety in and around water becomes a daily necessity.
Su ile ilgili hem kamusal hem de özel olanak ve gereçlerin sayısındaki hızlı artışla birlikte, su içinde ve su kenarında güvenlik güncel bir zorunluluk olmuştur.

Alternatif öneriler:

daintydairydisdainjudaismmidair