Facebook

Sözlük

daily

adjective

Türkçe'si günlük
Tür adjective
Örnek Cümle
Those who are obese do not find the energy to do their daily activities without difficulty.
Obez olanlar, zorlanmadan günlük etkinliklerini yapmak için enerji bulamazlar.

adverb

Türkçe'si günlük olarak, hergün
Tür adverb
Örnek Cümle
Temples were the most important public buildings in ancient Greece because religion was a central part of daily life.
Tapınaklar Antik Yunanistan'da en önemli kamu binalarıdır, çünkü din günlük hayatın merkezi kısmıdır.