Facebook

Sözlük

daily

adjective

Türkçe'sigünlük
Türadjective
Örnek Cümle
In most of Italy’s large cities, in addition to the fleamarkets which are usually held on Sundays, small daily markets are set up.
İtalya’nın çoğu büyük şehrinde, genellikle Pazar günleri kurulan bit pazarlarının yanı sıra, küçük, günlük pazarlar kurulur.

adverb

Türkçe'sigünlük olarak, hergün
Türadverb
Örnek Cümle
Since salts are lost from the body daily throughsweat, urine and faeces, they must be replaced bydietary intake.
Tuzlar, her gün vücuttan ter, idrar ve dışkı yoluyla kaybedildiği için, besin alımı ile telafi edilmelidir.