Facebook

Sözlük

daily

adjective

Türkçe'si günlük
Tür adjective
Örnek Cümle
Sleep is a natural phenomena and an important part of daily life.
Uyku doğal bir olay ve hayatımızın önemli bir parçasıdır.

adverb

Türkçe'si günlük olarak, hergün
Tür adverb
Örnek Cümle
Temples were the most important public buildings in ancient Greece because religion was a central part of daily life.
Tapınaklar Antik Yunanistan'da en önemli kamu binalarıdır, çünkü din günlük hayatın merkezi kısmıdır.