Facebook

Sözlük

daily

adjective

Türkçe'si günlük
Tür adjective
Örnek Cümle
Relationships are fundamental human interactions that exist on a daily basis, the results of which impact hugely upon how we feel about our lives and ourselves.
İlişkiler, günlük bazda var olan, sonuçlarının yaşamımız ve kendimizle ilgili nasıl hissettiğimiz üzerine büyük ölçüde etkisi olan temel insan etkileşimleridir.

adverb

Türkçe'si günlük olarak, hergün
Tür adverb
Örnek Cümle
Those who are obese do not find the energy to do their daily activities without difficulty.
Obez olanlar, zorlanmadan günlük etkinliklerini yapmak için enerji bulamazlar.