Facebook

Sözlük

daily

adjective

Türkçe'si günlük
Tür adjective
Örnek Cümle
With the heavy increase in the number of aquatic facilities and equipment, both public and private, safety in and around water becomes a daily necessity.
Su ile ilgili hem kamusal hem de özel olanak ve gereçlerin sayısındaki hızlı artışla birlikte, su içinde ve su kenarında güvenlik güncel bir zorunluluk olmuştur.

adverb

Türkçe'si günlük olarak, hergün
Tür adverb
Örnek Cümle
For best health advantage, people suffering from low immune health are advised to include lots of immune boosting food items in their daily diet.
En iyi sağlık avantajı için, düşük bağışıklıktan muzdarip olan insanlara günlük diyetlerinde birçok bağışıklığı arttıran gıda maddeleri tavsiye edilmektedir.