Facebook

Sözlük

damage

verb

Türkçe'sizarar vermek
Türverb
Örnek Cümle
Because the bacteria cannot grow, they are less able to damage the food.

noun

Türkçe'sizarar,hasar
Türnoun
Örnek Cümle
Most scientists are of the opinion that hurricane Katrina, which caused colossal damage to the coastal areas of Louisiana in America, was clearly linked with global warming.
Çoğu bilim adamı, Amerika’da Louisiana’nın sahil bölgelerinde çok büyük hasara neden olan Katrina kasırgasının, küresel ısınmayla açıkça bağlantılı olduğu görüşündedir.

Alternatif öneriler:

damagedundamaged