Facebook

Sözlük

damage

verb

Türkçe'sizarar vermek
Türverb
Örnek Cümle
It may consist of electromagnetic waves or bits of atoms moving at high speeds, which can damage living cells.
Canlı hücreleri harap edebilen elektromanyetik dalga­lardan ve yüksek hızla hareket eden atom parçacıklarından oluşabilir.

noun

Türkçe'sizarar,hasar
Türnoun
Örnek Cümle
If you had looked into the problem right away, much of the damage could have been prevented.
Sorunla hemen ilgilenmiş olsaydın, zararın çoğu önlenmiş olurdu.

Alternatif öneriler:

damagedundamaged