Facebook

Sözlük

damage

verb

Türkçe'si zarar vermek
Tür verb
Örnek Cümle
Most scientists are of the opinion that hurricane Katrina, which caused colossal damage to the coastal areas of Louisiana in America, was clearly linked with global warming.
Çoğu bilim adamı, Amerika’da Louisiana’nın sahil bölgelerinde çok büyük hasara neden olan Katrina kasırgasının, küresel ısınmayla açıkça bağlantılı olduğu görüşündedir.

noun

Türkçe'si zarar,hasar
Tür noun
Örnek Cümle
If you had looked into the problem right away, much of the damage could have been prevented.
Sorunla hemen ilgilenmiş olsaydın, zararın çoğu önlenmiş olurdu.