Facebook

Sözlük

damage

verb

Türkçe'si zarar vermek
Tür verb
Örnek Cümle
If you had looked into the problem right away, much of the damage could have been prevented.
Sorunla hemen ilgilenmiş olsaydın, zararın çoğu önlenmiş olurdu.

noun

Türkçe'si zarar,hasar
Tür noun
Örnek Cümle
Studies have shown that aminoguanidine lowers diabetics' urine albumin and delays AGE-related damage to the retina.
Araştırmalar, aminoguanidinin, şeker hastalarının idrar albüminini düşürdüğünü ve retinada AGE-ilişkili hasarını geciktirdiğini göstermiştir.