Facebook

Sözlük

damaged

adjective

Türkçe'si bozuk,hasarlı,zarar görmüş
Tür adjective
Örnek Cümle
The bomb not only wrecked the hotel but also seriously damaged the houses opposite.
Bomba sadece oteli harabeye çevirmekle kalmadı, karşısındaki binalarda da ciddi hasar meydana getirdi.