Facebook

Sözlük

damaging

adjective

Türkçe'si zararlı, zarar veren
Tür adjective
Örnek Cümle
In recent years natural gas has been popular because it has a somewhat less damaging impact on the environment.
Son yıllarda doğal gaz popüler olmuştur çünkü çevre üzerinde daha az zarar verici bir etkisi vardır.