Facebook

Sözlük

dance

verb

Türkçe'si dans etmek, oynamak
Tür verb
Örnek Cümle
No one wants to dance with Jane tonight.
Bu gece hiç kimse Jane'le dans etmeyi istemiyor.

noun

Türkçe'si dans,oyun
Tür noun
Örnek Cümle
In folk music we have a treasury of song that reflects all phases of life-work songs, love songs, drinking songs, patriotic songs, dance songs, play songs, marching song, songs of mourning, narrative songs.
Halk müziğinde yaşamın bütün görünümlerini yansıtan bir şarkı hazinesi buluruz-iş şarkıları, aşk şarkıları, içki şarkıları, beşik şarkıları, vatan şarkıları, dans şarkıları, oyun şarkıları, yürüyüş şarkıları, yas şarkıları, öyküleme şarkıları.