Facebook

Sözlük

dance

verb

Türkçe'si dans etmek, oynamak
Tür verb
Örnek Cümle
the role of dance in providing a foundation for sport.
spor için temel sağlamada dansın rolü.

noun

Türkçe'si dans,oyun
Tür noun
Örnek Cümle
In folk music we have a treasury of song that reflects all phases of life-work songs, love songs, drinking songs, patriotic songs, dance songs, play songs, marching song, songs of mourning, narrative songs.
Halk müziğinde yaşamın bütün görünümlerini yansıtan bir şarkı hazinesi buluruz-iş şarkıları, aşk şarkıları, içki şarkıları, beşik şarkıları, vatan şarkıları, dans şarkıları, oyun şarkıları, yürüyüş şarkıları, yas şarkıları, öyküleme şarkıları.