Facebook

Sözlük

danger

noun

Türkçe'si tehlike,risk
Tür noun
Örnek Cümle
In order not to cause panic, the authorities didn't publicise anything until the danger was completely over.
Panik yaratmamak için yetkililer, tehlike tamamen geçinceye kadar halka hiçbir şey duyurmadılar.

Alternatif öneriler:

in danger ofpose a danger