Facebook

Sözlük

dangerously

adverb

Türkçe'si tehlikeli bir şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Ocean resources are diminishing dangerously due to overfishing, pollution and global warming.
Okyanus kaynakları aşırı avcılık, kirlilik ve fiziksel aktiviteden dolayı tehlikeli bir şekilde azalıyor.

Alternatif öneriler:

dangerin danger ofpose a danger