Facebook

Sözlük

dark

adjective

Türkçe'si karanlık; koyu
Tür adjective
Örnek Cümle
Symptoms of allergies include dark circles under the eyes, sneezing, coughing, itchy nose and eyes, watery eyes and runny nose.
Allerji belirtileri gözler altında koyu halkalar, hapşırma, öksürme, burun ve göz kaşıntısı, göz sulanması ve burun akmasını içermektedir.

noun

Türkçe'si karanlık
Tür noun
Örnek Cümle
Observed from the moon, the world looks like an oasis of life in the dark vastness of space.
Aydan bakıldığında, dünya, uzayın karanlık boşluğunda bir yaşam vahası olarak görünmektedir.

Alternatif öneriler:

at darkdark matter