Facebook

Sözlük

dark

adjective

Türkçe'sikaranlık; koyu
Türadjective
Örnek Cümle
Observed from the moor, the world looks like an oasis of life in the dark vastness of space.
Aydan bakıldığında, dünya, uzayın karanlık boşluğunda bir yaşam vahası olarak görünmektedir.

noun

Türkçe'sikaranlık
Türnoun
Örnek Cümle
The collision of two galaxies provides the best evidence yet obtained of the invisible dark matter assumed to dominate the mass of the universe.
İki galaksinin çarpışması, evrenin kütlesine hükmettiği sanılan görünmez kara maddenin bugüne kadar elde edilen en iyi kanıtını sağlar.