Facebook

Sözlük

date

verb

Türkçe'si bir tarihe dayanmak; flört etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Technology news is a vital resource that can keep us up to date with developments and ways in which the world will be changing.
Teknoloji haberleri bizi dünyada değişecek olan yöntemler ve gelişmelere güncel tutan hayati bir kaynaktır.

noun

Türkçe'si tarih, zaman; hurma
Tür noun
Örnek Cümle
The teacher told the students, who were trying to get the exam postponed, that she’d announced the exam date well in advance, and so wouldnt change her mind.
Sınavı erteletmek için uğrasan öğrencilere öğretmen, sınav tarihini çok önceden duyurduğunu, bu yüzden de kararını değiştirmeyeceğini söyledi.