Facebook

Sözlük

date

verb

Türkçe'sibir tarihe dayanmak; flört etmek
Türverb
Örnek Cümle
Technology news is a vital resource that can keep us up to date with developments and ways in which the world will be changing.
Teknoloji haberleri bizi dünyada değişecek olan yöntemler ve gelişmelere güncel tutan hayati bir kaynaktır.

noun

Türkçe'sitarih,zaman; hurma
Türnoun
Örnek Cümle
Today there are some political scientists who would date the beginning of the cold war back to the early 1920s when the Soviets declared ideological war on western capital societies.
Bugün, soğuk savaşın başlangıcını, Sovyetlerin kapitalist batı toplumlarına karşı ideolojik savaş ilan ettiği 1920’lerin ilk yıllarına dayandıran bazı siyaset bilimciler bulunmaktadır.