Facebook

Sözlük

date

verb

Türkçe'si bir tarihe dayanmak; flört etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Today there are some political scientists who would date the beginning of the cold war back to the early 1920s when the Soviets declared ideological war on western capital societies.
Bugün, soğuk savaşın başlangıcını, Sovyetlerin kapitalist batı toplumlarına karşı ideolojik savaş ilan ettiği 1920’lerin ilk yıllarına dayandıran bazı siyaset bilimciler bulunmaktadır.

noun

Türkçe'si tarih, zaman; hurma
Tür noun
Örnek Cümle
The date of the next exam is on the notice board.
Gelecek sınavın tarihi duyuru tahtasındadır.