Facebook

Sözlük

day

noun

Türkçe'si gün,gündüz
Tür noun
Örnek Cümle
Obesity is becoming a serious problem making millions of people face the same each day all over the world.
Obezite, dünya üzerinde milyonlarca insanı her gün benzer şeyle yüzleştiren ciddi bir sorun olmaktadır.