Facebook

Sözlük

dead

adjective

Türkçe'si ölü,cansız
Tür adjective
Örnek Cümle
By stimulating dead brain tissue , neuroscientists have concluded that a specific receptor found in the outer layer of neurons functions differently in schizophrenic brains.
Ölü beyin dokularını uyararak, sinir bilimciler sinirlerin dış katmanında bulunan belirli bir reseptörün şizofrenik beyinlerde farklı biçimde işlev gösterdiği sonucuna varmışlardır.

adverb

Türkçe'si son derece,tamamen
Tür adverb
Örnek Cümle
By stimulating dead brain tissue , neuroscientists have concluded that a specific receptor found in the outer layer of neurons functions differently in schizophrenic brains.
Ölü beyin dokularını uyararak, sinir bilimciler sinirlerin dış katmanında bulunan belirli bir reseptörün şizofrenik beyinlerde farklı biçimde işlev gösterdiği sonucuna varmışlardır.