Facebook

Sözlük

deadly

adjective

Türkçe'siöldürücü,ölümcül
Türadjective

adverb

Türkçe'siçok, müthiş
Türadverb

Alternatif öneriler:

deadlinedeadlock