Facebook

Sözlük

deal with

phrasal verb

Türkçe'siele almak, ile ilgili olmak; başa çıkmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
Of all other alternative ways to deal with anxiety and stress, yoga is known as one of the most effective methods.
Endişe ve stresle başa çıkmanın diğer tüm alternatif yollarından, yoga en etkili yöntemlerden birisi olarak bilinir.