Facebook

Sözlük

deal with

phrasal verb

Türkçe'si ele almak, ile ilgili olmak; başa çıkmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Global warming is such a problem that it is necessary to deal with all its aspects, which includes the politics.
Küresel ısınma, öyle bir sorundur ki siyaseti de içeren tüm yanlarını ele almak gerekmektedir.