Facebook

Sözlük

deal

verb

Türkçe'siilgilenmek; dağıtmak
Türverb
Örnek Cümle
It is too early to say whether he will always deal with social issues in his poems.
Şiirlerinde hep toplumsal konulan ele alıp almayacağını söylemek için çok erken.

noun

Türkçe'sianlaşma
Türnoun
Örnek Cümle
In our next session, we’ll deal with the problems of children who don’t receive sufficient affection from their parents.
Gelecek oturumumuzda, ebeveynlerinden yeterli sevgi görmeyen çocukların sorunları üzerinde duracağız.