Facebook

Sözlük

deal

verb

Türkçe'siilgilenmek; dağıtmak
Türverb
Örnek Cümle
Of all other alternative ways to deal with anxiety and stress, yoga is known as one of the most effective methods.
Endişe ve stresle başa çıkmanın diğer tüm alternatif yollarından, yoga en etkili yöntemlerden birisi olarak bilinir.

noun

Türkçe'sianlaşma
Türnoun
Örnek Cümle
The cost of living has gone up a great deal since last year.
Geçen yıldan bu yana hayat pahalılığı çok artmıştır.