Facebook

Sözlük

deal

verb

Türkçe'si ilgilenmek; dağıtmak
Tür verb
Örnek Cümle
The new economic policies adopted by the management have caused a great deal of unrest among the employees.
Yönetimde benimsenen yeni ekonomik politikalar, personel arasında büyük bir huzursuzluğa neden olmuştur.

noun

Türkçe'si anlaşma
Tür noun
Örnek Cümle
Having to deal with something that does not attract your interest will naturally lead to boredom.
İlginizi çekmeyen bir şeyle ilgilenmek zorunda olmak doğal olarak can sıkıntısına yol açacaktır.