Facebook

Sözlük

dealing

noun

Türkçe'si iş,ticaret
Tür noun
Örnek Cümle
I couldn’t help admiring her effective manner in dealing with the problem.
Sorunu ele alıştaki etkili yöntemine hayran olmaktan kendimi alamadım.