Facebook

Sözlük

debated

adjective

Türkçe'si tartışılan
Tür adjective
Örnek Cümle
Sustainable development is a key concept that needs to be analysed and debated before it can be implemented by the underdeveloped countries in the world.
Sürdürülebilir gelişme, dünyadaki az gelişmiş ülkelerce uygulanmadan önce, irdelenmesi ve tartışılması gereken bir kavramdır .