Facebook

Sözlük

debt

noun

Türkçe'si borç
Tür noun
Örnek Cümle
Government debts arise out of borrowing by the treasury from banks, business organizations, and individuals.
Hükümet borçlan, hazinenin bankalardan, iş örgütlerinden ve bireylerden borç almasından ileri gelir.