Facebook

Sözlük

decade

noun

Türkçe'sion yıl
Türnoun
Örnek Cümle
One of the most significant developments of the last decade has been the revival of the feminist movement.
Son on yılın en önemli gelişmelerinden biri de feminist hareketin yeniden canlanmasıdır.