Facebook

Sözlük

decade

noun

Türkçe'si on yıl
Tür noun
Örnek Cümle
According to these statistics, global economic losses, as a result of natural disasters, have doubled every decade since the 1960s.
Bu istatistiklere göre, doğal afetlerin sonucu olan küresel ekonomik kayıplar, 1960'lardan beri her on yılda bir ikiye katlanmaktadır.