Facebook

Sözlük

decide

verb

Türkçe'sikarar vermek
Türverb
Örnek Cümle
The case must be heard in private to decide his punishment.
Onun cezasını kararlaştırmak için duruşma gizli oturumda yapılmalıdır.