Facebook

Sözlük

decide

verb

Türkçe'si karar vermek
Tür verb
Örnek Cümle
One of the biggest issues that parents face is trying to decide where to send their children for a quality education.
Ailelerin yüz yüze geldiği en büyük sorunlardan biri çocuklarını kaliteli bir eğitim için nereye göndereceklerine karar vermeye çalışmalarıdır.