Facebook

Sözlük

decided

adjective

Türkçe'si kararlaştırılmış, belli
Tür adjective
Örnek Cümle
Some years ago the German Constitutional Court decided by a 6 to 2 vote that no law could allow abortion in violation of the rights of the unborn.
Birkaç yıl önce, Alman Anayasa Mahkemesi, hiçbir yasanın doğmamış çocuğun haklarına aykırı olarak kürtaja izin veremeyeceğine 2’ye karşı 6 oyla karar verdi.

Alternatif öneriler:

decidedecide on