Facebook

Sözlük

decided

adjective

Türkçe'sikararlaştırılmış, belli
Türadjective
Örnek Cümle
After several eventful meetings, the workers, dissatisfied with their pay, decided to go on strike.
Birkaç olaylı toplantıdan sonra, ücretlerinden memnun olmayan işçiler greve gitmeye karar verdiler.

Alternatif öneriler:

decidedlyundecided