Facebook

Sözlük

decision-making

noun

Türkçe'si karar alma
Tür noun
Örnek Cümle
One of the issues covered by the Maastricht Treaty, which took effect on 1 November 1993, is the European Union's decision-making process.
1 Kasım 1993'te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşmasında kapsanan konulardan biri, Avrupa Birliği'nin karar alma sürecidir.