Facebook

Sözlük

decision

noun

Türkçe'si karar
Tür noun
Örnek Cümle
Angry Portuguese took to the streets against a decision taken by their new centre-right prime minister to revise the current budget by cutting public spending and raising VAT.
Öfkeli Portekizliler, yeni merkez sağ başbakanları tarafından kamu harcamalarını keserek ve KDV'yi artırarak mevcut bütçeyi yeniden gözden geçirme kararına karşı sokaklara döküldü.

Alternatif öneriler:

decision-makerdecision-making