Facebook

Sözlük

decline

verb

Türkçe'siazalmak; reddetmek; gerilemek
Türverb
Örnek Cümle
Many economists argued that the sharp decline in international trade after 1930 helped to worsen the depression.
Birçok ekonomist, 1930'dan sonra uluslararası ticaretteki düşüşün bunalımın daha kötüleşmesine yardımcı olduğunu savundu.

noun

Türkçe'sidüşüş, azalma; gerileme; reddetme
Türnoun
Örnek Cümle
Many economists argued that the sharp decline in international trade after 1930 helped to worsen the depression.
Birçok ekonomist, 1930'dan sonra uluslararası ticaretteki düşüşün bunalımın daha kötüleşmesine yardımcı olduğunu savundu.