Facebook

Sözlük

decline

verb

Türkçe'siazalmak; reddetmek; gerilemek
Türverb
Örnek Cümle
The break-up of the Roman Empire led to the decline of banking together with commerce, but in the twelfth century banking began to revive.
Roma İmparatorluğu’nun parçalanması, ticaretle birlikte bankacılığın da çökmesine yol açmıştır;ancak on ikinci yüzyılda bankacılık yeniden canlanmaya başlamıştır.

noun

Türkçe'sidüşüş, azalma; gerileme; reddetme
Türnoun
Örnek Cümle
Many economists argued that the sharp decline in international trade after 1930 helped to worsen the depression.
Birçok ekonomist, 1930'dan sonra uluslararası ticaretteki düşüşün bunalımın daha kötüleşmesine yardımcı olduğunu savundu.