Facebook

Sözlük

decline

verb

Türkçe'si azalmak; reddetmek; gerilemek
Tür verb
Örnek Cümle
In his article, the author, who is a noted economist, describes why the economic decline in South America in the 1980s was inevitable.
Bu makalede, tanınmış bir iktisatçı olan yazar, 1980'lerde Güney Amerika’da ekonomik gerilemenin niçin kaçınılmaz olduğunu anlatmaktadır.

noun

Türkçe'si düşüş, azalma; gerileme; reddetme
Tür noun
Örnek Cümle
As a consequence of the decline of the guild system, peasants had to earn their livelihood in the new industrial centers as landless laborers.
Lonca sisteminin çöküşünün sonucu olarak köylüler, topraksız işçiler olarak yeni sanayi merkezlerinde geçinmek zorunda kaldılar.